Livet mellan bostadshusen då?

Två samtal om boendemiljöer och gestaltning i Almedalen 2017

I det första lyfter vi konkreta exempel på erfarenheter från boendemiljöer inom regeringsuppdraget Konst händer.

I det andra, med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och miljöminister Karolina Skog, talar vi om ansvar, om utmaningar och om vad som behöver hända för att ta till vara gestaltningens potential.

Kommun, civilsamhälle, bostäder och konst – omöjlig kombo eller kraftfull potential?

Vad kan hända när kommun, civilsamhälle, fastighetsbolag och konstnärer samarbetar för att se och utveckla ett område ur de boendes perspektiv? Vad händer med platsen? Med relationerna? Med kommunen? Konkreta exempel från Konst händer, regeringssatsningen i 15 boendeområden i landet. Välkommen till det första av två samtal i Almedalen på temat gestaltning och boendemiljöer!

Se samtalet från 6 juli 2017

 • Natalia Bonilla, Verksamhetsledare, Portalen i Hageby, Norrköping
 • Susanne Alfjord, Områdeschef kultur och fritid, SDF Västra Göteborg
 • Tomas Lindquist, Ansvarig stadsdelsutveckling, Hyresbostäder, Norrköping
 • Mahan Noubarzadeh, Fritidspedagog, Tyrolens fritidsgård, SDF Västra Göteborg
 • Camilla Näslund, Processledare, Jämlikt Västra Göteborg, SDF Västra Göteborg
 • Joanna Zawieja, arkitekt, Statens konstråd
 • Moderator: Lena From, projektchef Konst händer, Statens konstråd

Detaljerad beskrivning
Livsmiljöerna mellan husen har blivit en akut fråga när historiskt många bostadsbyggen planeras. Pågående arbeten i flera kommuner visar att gestaltning genom arkitektur, offentlig konst, kulturarvsfrågor och sociala dimensioner kan skapa hög kvalitet i gemensamma livsmiljöer, om det sker genomtänkt och i samverkan. Ta del av exempel från regeringsuppdraget Konst händer där kommun, civilsamhälle, fastighetsbolag och konstnärer samarbetar för att se och utveckla områden ur de boendes perspektiv. Samtal om möjligheter, fallgropar och vägar framåt med särskilt fokus på erfarenheterna från Hageby i Norrköping och Tynnered i Göteborg. Slutsatserna tas vidare till direkt efterföljande samtal med bland andra kultur- och demokratiministern och miljöministern om möjligheter och ansvar för gestaltning av hållbara boendemiljöer.

 

Livet mellan bostadshusen då? Gestaltning, värden och ansvar för livsmiljön

När historiskt många bostäder planeras har hållbar kvalitet i livsmiljöerna mellan husen blivit akut. Allt fler ser hur gestaltning genom arkitektur, konst, kulturarv och sociala dimensioner kan bidra. Men vad behövs för att det ska hända? Vem tar vilket ansvar? Och vad säger ministrarna? Välkommen till det andra av två samtal i Almedalen på temat gestaltning och boendemiljöer!

Se samtalet från 6 juli 2017

 • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, (MP) Kulturdepartementet
 • Karolina Skog, miljöminister, (MP) Miljö- och energidepartementet
 • Gunilla Glasare, chef avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Madeleine Nobs, chef hållbar renovering, NCC
 • Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
 • Moderator: Örjan Wikforss, arkitekt och professor

Detaljerad beskrivning
Vi bygger inte bara bostäder utan hela samhällen där människor ska leva sina liv tillsammans i framtiden. Vår tids bygginitiativ måste bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av miljöerna mellan husen. Men hur? Frågan om gestaltade livsmiljöer har visat sig kunna spela en viktig roll. Gestaltning genom arkitektur, offentlig konst, kulturarvsfrågor och sociala dimensioner kan generera hög kvalitet om det sker genomtänkt och i samverkan. Vad behövs för att det ska hända? Vad kan kommunerna göra? Fastighetsbolagen? De statliga aktörerna? Vem tar ansvar? Och vad säger ministrarna? Ett samtal om boendemiljöer och gestaltning, om utmaningar, möjligheter och ansvar för att komma längre, med bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och miljöminister Karolina Skog. Här tar vi också vidare slutsatser från det samtal om konkreta erfarenheter som hålls på samma plats direkt före.