Många inblandade i processen

Flera olika aktörer deltar i arbetet att producera ett permanent verk. En samrådsgrupp följer produktionen från start till att verket är installerat på plats.

Fastighetsägare som bygger eller renoverar för statlig verksamhet kan anmäla intresse för att få ett permanent verk. Fastighetsägaren är delaktig under hela processen från att ta fram kravspecifikation och välja konstnär till att godkänna skissen. Fastighetsägaren bekostar entreprenadkostnader som eventuella markarbeten, fundament eller fästanordningar. När verket är slutbesiktigat övertar fastighetsägaren förvaltning och ägande av verket.

Curatorn utgör länken mellan fastighetsägaren, konstnären och Statens Konstråd, och leder en samrådsgrupp bestående av verksamhetsrepresentanter, arkitekt och fastighetsägare. Curatorn har gedigna kunskaper inom samtidskonstens olika uttryck och driver tillsammans med samrådsgruppen arbetet hela vägen från start till mål.

Konstnären skapar ett verk med utgångspunkt i den specifika situationen av byggnad, människor och aktiviteter på platsen. Verket presenteras först som skiss, bestående av 3D-modell, materialprov och budget. Om skissen godkänns producerar konstnären verket.

Arkitekten deltar i samrådsgruppens arbete och hjälper till att länka in framtagandet av konstverket i planprocessen och i byggnaden som helhet, både konstnärligt och konkret. Ju mer konstverket utgör en faktisk del av byggnaden, desto större samarbete krävs mellan arkitekten och konstnären.

Verksamhetsrepresentanter deltar i samrådsgruppens arbete för att berätta om det dagliga arbetet och vilka behov och önskemål som finns bland anställda och besökare.