En keps, en hårtofs och ett danscentrum på Råslätt

Konst- och arkitektgruppen MYCKET vill förvandla en tillfällig dansplats till ett permanent danspalats på Råslätt. Med den lokala dansgruppen Mix Dancers och kommunen, vill de bygga en scen i form av en stor keps, och ett danscentrum i form av en hårtofs, mitt i stadsdelen.

”Vi vill tillsammans med dansskolan och aktivisterna Mix Dancers, som har sina lokaler längst ner i Råslätts kulturhus, skapa en plats i rampljuset, utanför källarens väggar, där dans, musik och häng kan ske.” skriver Katarina Bonnevier, Mariana Alves Silva och Thérèse Kristiansson, konstnärerna bakom MYCKET.

MYCKET tar (liksom konstnären Johanna Billings projekt på Råslätt) avstamp i Mix Dancers, en grupp självorganiserade unga kvinnor som driver sin egen dansgrupp samt dansskolan; Mix Dancers Academy för unga tjejer. Sedan starten 2016 har MYCKET och Mixed Dancers försökt att hitta vägar för den konstnärliga verksamheten att nå ut till offentligheten.

Flera förslag har tagits fram, de vill bland annat skapa en permanent dansplats på Råslätt; en mötesplats med scen, ljud- och ljusanläggning och tak. Taket ska ha formen av en keps, vilket knyter an till en av de frågor som MYCKET jobbat kring på Råslätt: ”Hur ser inkluderande estetiker ut?” Kepsen som en del av arkitekturen, tar fasta på färg- och formgemenskaper i Mix Dancers klädstil.

I förslaget finns även en vision om att Råslätt ska få ett danspalats; en större byggnad, med bland annat danslokal, träningslokal och restaurang, som ska vara placerad i nära anslutning till kepsen. Denna konformade byggnad kallas ”tofsen” och ska vara utformad som en hårtofs för att förankra ännu en stilmarkör från dans- och träningsvärlden i stadsrummet.

Arbetet med att ta fram förslagen genomfördes 2016- 2017 inom Konst händer Statens konstråd. Det fortsatta arbetet är en fråga för Jönköpings kommun, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem, MYCKET och de lokala aktörerna.

Konst händer

KONST HÄNDER ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.