”Plats för mig!”, berätta i bild eller text hur det känns för dig på offentliga platser

26 mars 2014

Är du 12–19 år och vill berätta om hur det känns för dig på gator, torg, i virtuella rum eller på andra offentliga platser? Passa på att delta i ”Plats för mig!”, en tävling inom foto, film och text. Pågår till och med 30 juni 2014.

I tävlingen vill vi veta hur du och dina vänner ser på och upplever offentliga rum och platser. Hur ser det ut? Finns det plats för dig och dina kompisar? Känner du dig betydelsefull där?

Vinnarna får sina bidrag visade i samband med prisutdelning. De får också biobiljetter och alla godkända tävlingsbidrag visas på Statens konstråds tävlingssida.

Tävlingssajt: www.statenskonstrad.se/plats-for-mig
Följ tävlingen på Instagram: statenskonstrad
Hashtag: #platsformig2014

Projektledare för tävlingen Plats för mig! är Inger Höjer Aspemyr, intendent förmedling, Statens konstråd.

Ladda upp ditt tävlingsbidrag och läs mer om ”Plats för mig!”

Toppbild – Foto: Max Plunger