”Plats för mig!” – Juryn väljer att lyfta alla bidrag

26 augusti 2014

STOCKHOLM. Juryn har haft sitt möte om webbtävlingen ”Plats för mig!” Catti Brandelius, Lamin Kivelä, Eija Hetekivi Olsson och Annika Wik granskade med stort intresse bidrag från Malmö i söder till Östersund i norr.

Juryn ägnade mycket tid åt att titta på och läsa alla bidrag (tävlingsdeltagarna hade i flera fall skrivit kortare texter till sina bildbaserade bidrag). Med ett enda textbidrag övergav de kategorier för priser. I stället valde juryn att lyfta fram varje bidrag med ett eget utlåtande.

Alla bidrag kommer att visas på Lava, Kulturhuset i Stockholm och alla tävlingsdeltagare får pris.

UNGAS RÖSTER VÄRDEFULLA

Att få ta del av ungas röster om hur det känns i offentliga rum är värdefullt för Statens konstråd. I bidragen syns platser där stadens hetsiga tempo både kan kännas som ett kallt rum men också som en fristad bortom folks vakande ögon. Överraskande många ville berätta om de lugna och ensamma platserna både i staden och på landet. I filmerna kunde man se att humor är effektivt även mot trista miljöer.

”PLATS FÖR MIG!” FORTSÄTTER

Från och med hösten 2014 utvecklar Statens konstråd ”Plats för mig!” i samarbete med Lavas öppna ungdomsverksamhet. Under hösten genomförs bland annat en serie workshops med konstnären Johanna Gustafsson Fürst.

Samtidigt pågår projektet Korsdrag där Statens konstråd och S:t Eriks gymnasium låter elever undersöka hur offentliga platser fungerar och vilken roll konsten har i dem. Projektets utgångspunkt är Campus KTH och praktisk samverkan med konstnärer.

Hashtag: #platsformig2014

Toppbild – Foto: Max Plunger