Samtal 2: Konst i planeringen – mål eller medel?

Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum.

Det blir allt vanligare att engagera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Konstnärliga processer kan skapa rum för reflektion och erbjuda nya infallsvinklar och lösningar. De kan verka över etablerade gränser, lyfta sociala perspektiv och ompröva invanda konventioner.

Men kan pilotprojekten också förändra rådande strukturer och system? Kan de påverka kommunens arbete i grunden? Vad har konstnärer för mandat i processerna? Vilka agendor drivs genom konstprojekten? Och vilka är riskerna med konstnärligt arbete i demokratiska processer?

Plats: Statens konstråd, Hälsingegatan 43

Tid: 1 december 2015
17:30–18:00 Mingel med lättare tilltugg
18:00–19:00 Presentationer
19:00–20:00 Samtal och publikfrågor

Deltagare:
Liza Fior, muf architecture/art, stadsplanering och konstnärliga processer, presenterar verket Barking Town Square där konst blev trojansk häst för att utöka offentliga ytor.
Anna Högberg & Johan Tirén, konstnärer med lång erfarenhet av arbete i samhällsbyggande och planeringsprocesser.
Helen Runting, stadsplanerare och urban designer, och doktorand student inom forskningsgruppen kritiska studier i arkitektur på KTH-A. Intresserar sig för konst och relationella arkitekturpraktiker i relation till stadsutveckling och neoliberalism.

Presentationerna och samtalen sker delvis på engelska.

Toppbild – Foto: Ricard Estay.