Sivert Lindbloms skulpturer i Solna återställda

19 maj 2015

Sivert Lindbloms konstverk vid Haga Norra i Solna är en av Statens konstråds och Vägverkets beställningar från mitten av 1990-talet. Skulpturerna vandaliserades 2007 och delar av dem stals. Nu har Statens fastighetsverk och Solna stad låtit restaurera konsten som återinvigs under Hagadagen lördag 30 maj, där besökarna också möter konstnären.

Sivert Lindbloms Gestaltning av gångbro/minnesmärke över Johan Tobis Sergelfinns vid och på en gång- och cykelbro över E4:an vid trafikplats Haga Norra.  Statens konstråd och Vägverket gav Lindblom uppdraget att skissa på och sedan producera verket i början av 1990-talet. 2007 vandaliserades konstverket och delar av det stals. I boken Offentlig konst – Ett kulturarv (2014) av Statens konstråds Henrik Orrje och konservator Karin Hermerén tar författarna upp Lindbloms vandaliserade konstverk som ett exempel på problem med stölder av offentlig konst.

Vi har stött och blött hur vi ska kunna rädda det här konstverket i många år. Det är mycket glädjande att Statens fastighetsverk och Solna stad nu har hittat en lösning, säger Henrik Orrje.

I Offentlig konst – Ett kulturarv analyserar Orrje och Hermerèn offentliga konstverk och miljöer från 1920- till 1990-talet runt om i landet. De konstaterar att den svenska offentliga konsten och hela kulturmiljöer från 1900-talet riskerar att försvinna. Offentlig konstEtt kulturarv har lett till att flera av de offentliga konstverk som författarna fastställer är hotade har räddats. Förutom Sivert Lindbloms konstverk i Solna har exempelvis också Birgit Broms Östersjöfiskar i Kustartilleriets f.d. matsal på Rindö i Vaxholm bevarats.

Mer om Offentlig konst – Ett kulturarv

Toppbild – Gjutning av en av de nya kloten som kommer att monteras med extra förstärkning och fyllas med betong för att förhindra upprepad stöld. Foto: Solna stad.