Statens konstråd söker vikarierande curator/arkitekt

Statens konstråd söker vikarierande curator/arkitekt – producent stadsutveckling – med fokus på konst i stadsutveckling och samverkan med kommuner

Tillträde snarast, eller senast den 1 april 2019

Om arbetsplatsen
Statens konstråd är en statlig myndighet som producerar konst i gemensamma miljöer, samt utvecklar och sprider kunskap om området. Statens konstråd gjorde under 2018 bland annat en utlysning till kommuner som intresserar sig för att arbeta med fokus på konst i stadsutveckling, och driver idag en rad projekt inom området. Under 2019 har vi också regeringens uppdrag att börja utveckla metodstöd för statliga fastighetsägare för arbetet med offentlig konst, där konst i stadsutvecklingsprocesser ingår som en del.

Då en av våra medarbetare nu går på föräldraledighet, söker vi en vikarierande curator med fokus på konst i stadsutveckling och samverkan med kommuner.

Den vikarierande curatorn kommer att vara knuten till Statens konstråds konstenhet. Enheten utvecklar metoder för gestaltning av gemensamma miljöer genom samverkan mellan konstnärer, arkitekter, civilsamhälle, kommun och invånare. Genom att samla olika kompetenser kan vi arbeta för miljöer som både möter behov och väcker engagemang och känslor. Våra projekt där konstnärer medverkar i stadsutveckling omfattar allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning.
Vi är cirka 35 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm, som också är tjänstgöringsort.

Arbetsuppgifter
Den vikarierande curatorn kommer i huvudsak att arbeta med konstprojekt i stadsutvecklingsprocesser men även med andra konstprojekt. Vikarierande curator kommer att ingå i Statens konstråds konstenhet, fokusera sitt arbete på att utveckla och fullfölja pågående projekt inom konst och stadsutveckling, där utveckling av metodstöd till statliga fastighetsägare ingår som en del, samt i viss omfattning arbeta med projekt kopplade till Statens konstråds nya Kunskapsnav.
I tjänsten ingår att bidra med kunskap och idéer till hela Statens konstråds verksamhet. I tjänsten ingår utvärdering, budgetuppföljning samt diverse ansvarsområden inom projekten.

Kvalifikationer
• Högre utbildning inom konst, landskapsarkitektur, arkitektur, planering eller motsvarande kvalifikationer
• Kunskap om och intresse för samtida konst
• Stor erfarenhet av att arbeta med gestaltning i det offentliga rummet
• Erfarenhet av att arbeta med gestaltning i stadsutvecklingsprocesser
• God förmåga och erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med civilsamhälle, beställare och entreprenörer
• God förståelse för kommunala plan- och byggprocesser
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska (eller skandinaviskt språk) och engelska
• God administrativ förmåga

Övrigt
Erfarenhet av produktion av gestaltning i det offentliga rummet premieras

Anställningens omfattning
100%

Tillträde snarast eller senast den 1 april 2019.
Vikariatets varaktighet är ett år från anställningsdagen.
Ersättningar och förmåner regleras av kollektivavtalet.

Ansökan
Ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk ska vara oss tillhanda senast 10 februari 2019 per e-post till:
vikcur@statenskonstrad.se

Ange ref: Diarienummer 2.2.1/2019:20. På grund av offentlighetsprincipen är alla inkomna ansökningar offentlig handling.

Kontaktpersoner
Direktör Magdalena Malm
08-440 12 84
magdalena.malm@statenskonstrad.se

Konstprojektchef Lena From
08-440 12 86
lena.from@statenskonstrad.se

Fackliga företrädare
Jessica Diviani, SACO
08-121 500 90
jessica.diviani@statenskonstrad.se

Anders Olofsson, ST
08-08-440 1287
anders.olofsson@statenskonstrad.se

Övrigt
Vår myndighet ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Skicka din ansökan senast 10 februari 2019

Skicka ditt CV och personliga brev per e-post till: vikcur@statenskonstrad.se

Ange ref: 2.2.1/2019:20