Statens konstråd utformar minnesvård för flodvågskatastrofen

6 oktober 2015

Statens fastighetsverk har fått i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Statens konstråd och i samråd med Kungliga Djurgårdens förvaltning utforma en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien. Statens konstråd ska leda den del som handlar om konstnärlig utformning.

– Vi har just inlett samarbetet och tar nu fram en process som ska säkra både konstnärlig kvalitet och hänsyn till de som är berörda av katastrofen, säger Lotta Mossum, projektledare på Statens konstråd.

Syftet med minnesvården är att hedra minnet av dem som miste livet i flodvågskatastrofen och skapa en vacker och värdig gemensam plats för dem som överlevde, efterlevande och närstående. Minnesvården ska uppföras vid Blockhusudden på södra Djurgården i Stockholm.

När processen är fastställd kommer Statens fastighetsverk och Statens konstråd att gå ut med ytterligare information.

Uppdraget förutsätter att riksdagen antar regeringens budgetförslag. Regeringen om uppdraget.

Toppbild – Foto: Gouwei Yang .