Topos rum

Konst kan både förstärka dolda eller glömda samband mellan olika rum, likväl som skapa nya. En modern stad bygger bokstavligen på lager på lager av underjordiska strukturer. Det är under jordskorpan som historien kan grävas fram, dess kulturella lager och framtidsvisioner. I olika nivåer under asfalten ligger el/tele-, vatten och gasledningar, liksom avloppsrör, skyddsrum och kulvertar. Själva grävandet är därför en bra metafor i sammanhanget. Nedstigandet till underjorden innebär en möjlig perspektivförskjutning där den alltför täta och oreflekterade bindningen till det lokala förloras och ett begär efter nya samband kan uppstå.

Hur har historia skrivits och vilka berättelser väntar på att bli berättade i Göteborg? Staden grundlades nästan samtidigt med New York och Jakarta (dåvarande Nya Amsterdam och Batavia) efter samma principer. Handelsförbindelser med Amerika, Kina (genom Ostindiska Kompaniet), samt övriga världen har sedan dess präglat stadens utveckling.

Under 1800-talets utvandringsår tog drygt en miljon svenskar båten till Amerika, de flesta från Göteborg. Under industrialismen förstärktes banden till omvärlden när staden expanderade genom arbetskraftsinvandring till SKF, Volvo och skeppsvarven. Hamnen och industrin, som båda var starkt manligt dominerade, hade under dessa år en stark ställning. Under 1980- och 90-talen rörde sig staden likt andra städer i Europa från tillverkningsindustrin och mot en postindustriell riktning.

Precis som förr strävar man efter att vara en plats där affärer görs och där kunskap och erfarenhet utväxlas. Göteborg har varit och är en internationell stad, präglad av kulturell mångfald.

I staden bor och verkar människor födda i 182 länder, över 100 olika språk talas och ett stort antal religioner utövas. Alla dessa språk, uttrycksformer och kulturarv är en underutnyttjad tillgång. Med en konstnärlig blick på staden Göteborg kan en komplex väv av identiteter, arv och förhållanden till en globaliserad värld undersökas och komma till uttryck. Platsens små, knappt synbara detaljer kan lyftas fram och blir stora: det alltför stora kan bli tillräckligt litet för att kunna hanteras.