Vad kan konst i offentliga rum vara? (1 av 2) – Se programkvällen från 19 mars

23 mars 2013

STOCKHOLM. 1 av 2 programkvällar om vad konst i offentliga rum kan vara. Inspelning från den 19 mars 2013.

Konstprojekt och bilder © respektive konstnär och fotograf. Inspelning och redigering: Jan Arrhénborg.