Våra gemensamma rum – platser i förändring? 9 sep.

29 augusti 2014

Samtal tisdagen den 9 september kl. 18:00–19:30
Hälsingegatan 45 i Stockholm

Fri entré

Var finns de gemensamma rummen idag? Vilka vistas där och på vilka sätt? Hur har idén om en gemensam sfär utvecklats? Och vart är vi på väg? Hör fyra ledande experter utforska idén om det gemensamma rummet och diskutera villkor och möjligheter för framtiden.

MEDVERKANDE

Catharina Gabrielsson, arkitekt och biträdande lektor i urbanteori på Arkitekturskolan KTH.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Håkan Forsell, forskare i stadshistoria och urbana studier vid Stockholms universitet och vid IRS/Center for Metropolitan Studies i Berlin.
Irene Molina, professor i kulturgeografi, bosättning och bebyggelse vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet.

Samtalet modereras av Statens konstråds direktör Magdalena Malm.

Twitter: #skprogr2014
Inspelning: Du kan se kvällen på webben i efterhand.

Mer om programkvällen ”Våra gemensamma rum – platser i förändring?”

Toppbild – Foto: Erik Hugoson.