Världspremiär för Roxy Farhats HUR på Nordic Matters i London

Under festivalen Nordic Matters på Southbank Centre i London mötte Konst händer-filmen HUR för första gången publik. Några av HURs medlemmar bjöds in av Southbank Centre och Statens konstråd för att delta.

– Vi gick runt och kände oss som att vi var störst i världen. Just att det var ett helt enormt ställe med konstutställningar och workshops där människor stannade upp och tittade på filmen. Jag fick rysningar, säger Rebaz Asaad, grundare av HUR i Holma.

HUR är en rörelse som strävar efter social hållbarhet genom att aktivera ungdomar i Holma, Malmö och även inspirera ungdomar runt om i Sverige och världen. Inom Statens konstråds satsning Konst händer har konstnären Roxy Farhat och föreningen haft ett nära samarbete som lett fram till ett filmiskt verk.

– Roxy har fått fram precis vad vi vill förmedla; otroligt mycket kärlek, otroligt mycket skratt men även gråt. Filmteamet har fått med hela det spektrumet av mjuka värden och svårt att få med på film, säger Rebaz Asaad.

Berättelsen kretsar kring människorna bakom HUR, där många arbetar med musik, poesi eller spelar fotboll. Filmen ger en personlig bild av ungdomarnas framåtrörelse och komplexitet i ett område som inte sällan talas om som ”utsatt”.

– Det finns en allmän bild av att unga inte tar några initiativ, att de känner hopplöshet, att de är oinspirerade. Men HUR visar den totala motsatsen och den kraft som självorganisering kan ha, säger Roxy Farhat.

> Läs mer om konst händer Holma

 

Konst händer

HOLMA ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.