Vi söker dansare och performance-artister i region Skåne!

09 maj 2016

Statens konstråd söker tio personer i region Skåne som tillsammans med konstnären Myriam Lefkowitz och hennes samarbetspartners Julie Laporte och Jean Philippe Derail vill leda en åskådare i taget på guidade utforskningar av stadsrummet!

I samarbete med Kristianstad konsthall och kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen organiserar Statens konstråd Walk Hands Eyes (a city), ett tillfälligt konstprojekt av den franska konstnären Myriam Lefkowitz. Syftet är att undersöka hur vi uppfattar vår stadsmiljö. Samtidigt kan konstprojektet förhoppningsvis fungera som ett hjälpmedel för reflektion och inspirera till förändringar. Projektet ingår i Konst händer, Statens konstråds del i regeringssatsningen Äga Rum, och kommer att genomföras i Gamlegården i Kristianstad, en stadsdel som står inför flera utmaningar och nya byggprojekt.

Läs mer om Walk Hands Eyes (a city)

Utbildning 30 maj till 3 juni – framföranden 4 till 12 juni
Under utbildningen överförs två övningar: Walk Hands Eyes (a city) och How can one know in such darkness. Båda fokuserar på relationen mellan förnimmelse och fantasi. Utbildningen sker dagligen från 30 maj till 3 juni på klockan 10–13 och 14–17 (plats tillkännages senare).

Efter utbildningen kommer alla tio deltagarna att guida och förmedla upplevelser till allmänheten. Varje upplevelse förmedlas till en åskådare i taget. Framföranden sker dagligen 4–12 juni klockan 11, 14 och 16. Obs! Du får ersättning för din medverkan i projektet enligt KRO:s regler och rekommendationer.

Dansare och performance-artister som vill medverka i utbildningen ska ha ett specifikt intresse för:

  • kroppen och dess sinnesintryck
  • somatik och förnimmelse via känselsinnet
  • att uppleva och engagera sig i individuella relationer
  • att rucka på våra invanda mönster gällande uppmärksamhet och upplevelse av staden, av kroppen i rummet och av relationer
  • konstutövning i ögonblicket

Ansök genom att skicka följande på engelska eller svenska till konsthallen@regionmuseet.se:

  • CV
  • En kort beskrivning av något eller en situation i en stad som du särskilt lagt märke till.

Sista ansökningsdag: 20 maj 2016

Projektet ingår i regeringssatsningen Konst händer.

Toppbild – Foto: Ricard Estay.