Vinnarna spränger gränserna för offentlig konst

Kinesiske konstnären Huang Yong Ping är utsedd till vinnare med idéförslaget Rainbow Snake till station Haga och svenska konstnärsduon Goldin+Senneby står som vinnare med idéförslaget Eternal Employment till station Korsvägen. Tävlingen Kronotopia: Västlänken skapar unika möjligheter för konstnärerna att påverka de nya stationsmiljöerna i Göteborg.

Ett flera hundra meter långt ormskelett vidgar sitt gap ovanför marken och låter kroppen slingra med resenärerna ner under jordlagren och vidare ut på Hagas plattformar. På Korsvägens station kommer någon att få en evig anställning. Ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka ansluts till fabrikslampor som tänds på plattformarna, när den anställde arbetar.

– Vi är otroligt glada över vinnarna. Det ena verket tar ett skulpturalt helhetsgrepp om hela stationen och de personer som befinner sig där. Det andra verket, en idébaserad performance som pågår för evigt, skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara, säger Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.

Utformar offentlig konst för Västlänkens miljöer
I tävlingen Kronotopia: Haga och Korsvägen har Statens konstråd och Trafikverket gett konstnärer möjligheter att påverka och utforma Västlänkens miljöer. Konstnärerna ha fått komma in innan ritningarna ens var klara, det skapar förutsättningar för helt nya typer av samarbeten och bidrar till mer integrerade konstupplevelser.

– Vi i juryn är övertygade om att de vinnande förslagen kommer att bidra till stationernas identitet och särart. Det blir en konstupplevelse för våra resenärer, från första besöket och sedan om och om igen i 120 år, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

> Läs mer om Västlänken: Kronotopia, vinnande idéförslag och juryns motivering.

Vad är Västlänken?

Västlänken är ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg som ska knyta samman stad och region med ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och tre nya tågstationer som avlastar centralstationen. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026.