Seminarie: Offentlig konst i Sverige och Finland- från visioner till konkreta projekt

19 mars, KL 13:00 - 16:45 Stängt arrangemang

Lena From Projektchef för Konst händer på Statens konstråd talar om projektet Konst händer och framtidsutsikterna för offentlig konst. Arrangörer: Finlandsinstitutet, Kulturfrämjandet och kulturcentrum för Sverige och Finland.

Plats: Topeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Datum: 2018-03-19
Tid: 13:00-16:45

Moderator: Annica Kvint

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan.

Anmäl dig här senast 15 mars. Observera att antalet platser är begränsade.

Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 070-180 30 63

Arrangörer: Finlandsinstitutet, Hanaholmen-kulturcentrum för Sverige och Finland, Centret för konstfrämjande i Finland.

I Finland och Sverige finns det för närvarande ett stort intresse för offentlig konst. Samtidigt väcks frågor om hur processerna för offentlig konst fungerar i stadsbyggnadssammanhang. Under seminariet presenteras konkreta exempel på planeringsprocesser där man införlivat konst i nya stadsdelar i Finland, samt hur en konstnär ser på arbetet. Dessutom redovisas olika finansieringsmodeller för offentlig konst. Från Sverige hör vi om projektet Konst händer samt ett perspektiv på framtidsutsikterna för offentlig konst.

Hur skiljer sig processerna kring offentlig konst i Sverige och Finland och vad kan länderna lära av varandra? Hur påverkar konstverkets livslängd konstverket och omgivningen? Hur ska vi se på tillfällig offentlig konst? Hur ser de olika aktörernas roller och utgångspunkter ut i arbetsprocessen?

Kom och diskutera de senaste trenderna inom offentlig konst i Finland och Sverige med representanter för det offentliga, institutioner, konstnärer och byggbranschen! Seminariespråket är svenska och engelska och samtalen leds av Annica Kvint, redaktör för tidskriften Arkitektur.

Varmt välkommen!
Seminariet är ett samarbete mellan Finlandsinstitutet, Hanaholmen– kulturcentrum för Sverige och Finland, samt Centret för konstfrämjande i Finland. Seminariet ingår i Mera konst! – ett projekt med fokus på konst i offentlig miljö som drivs av Hanaholmen.

PROGRAM 19 MARS

 • 13.00 Välkommen
 Aino Kostiainen, programkoordinator för konst och kultur, Hanaholmen
Representant, Finlandsinstitutet
 • 13.10 Offentlig konst i Finland – nya finansierings- och planeringsmodeller möjliggör mera konst (På engelska!)
Henri Terho, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande i Finland
 • 13.40 Konstens processer i Finland och Sverige – ett konstnärsperspektiv
Tuula Lehtinen, konstnär
 • 14.15 Kaffe

14.30 Offentlig konst i Sverige – case Konst händer
Lena From, projektchef, Statens konstråd
 • 15.00 Offentlig konst i Sverige – framtidsutsikter
Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst
 • 15.30 Byggbranschens/arkitektens perspektiv (TBC)
 • 16.00 Paneldiskussion med publikfrågor
  Henri Terho, Centret för konstfrämjande i Finland
Tuula
  Lehtinen, konstnär
  Lena From, Statens konstråd,
  Mårten Castenfors, Stockholm konst
 • 16.45 Seminariet avslutas