Panelsamtal: Att arbeta tillsammans för samtidskonstens regionala utveckling i Sörmland – visioner, mål och metod

08 februari, KL 13:00 - 14:00 Öppet arrangemang

Hur ska vi lyfta och synliggöra våra olika bilder av samtidskonsten och hur kan den vara en kraft för den regionala utvecklingen? Sörmlands museum bjuder in till panelsamtal på Folk och kultur.

När: 8/2-19, kl 13–14.
Var: Folk och kultur-konventet, Munktellstaden, Eskilstuna.

Hur ska vi lyfta och synliggöra våra olika bilder av samtidskonsten? Hur kan den vara en kraft för den regionala utvecklingen? kommunal och regional nivå, mötts i ett gemensamt utvecklingsarbete. Syftet har varit att fundera över hur samtidskonsten skulle kunna fungera i ett offentligt perspektiv inom olika områdesfält.
I ett panelsamtal diskuterar och presenterar vi vad resultatet har blivit. Södermanland är ett pilotprojekt för den här metoden som har initierats och genomförs av Statens konstråd som en del av samtidskonstuppdraget från regeringen. Giorgiana Zachia, samordnare för samtidskonstuppdraget från Statens konstråd inleder. Övriga medverkande är Åsa Kratz, Regional kulturpolitiker, Signe Johannessen, ArtLab Gnesta, Maria Hallberg, tf Museichef konstmuseet Eskilstuna, Lars-Erik Wahlberg, Länskonstkonsulent Sörmland, Per Hasselberg, Konstfrämjandet. Värd för programpunkten är Sörmlands museum.