Symposium: Temporaritet och offentlig konst

04 december, KL 14:00 - 17:00 Öppet arrangemang

Välkommen till ett samtal om de frågor som uppstår när den offentliga konsten förflyttas och utvidgas, när tidsramarna för offentlig konst omförhandlas och kategorier som permanent och temporärt hamnar i ett nytt ljus.

När: 4 december 2019, kl 14.00–17.00
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm
Språk: svenska
Anmälan: Fri entré, begränsat antal platser. Anmäl dig senast 29 november till kunskapsnav@statenskonstrad.se

Det pågår ett skifte i hur vi ser på den offentliga konstens förmåga att verka över tid. Traditionellt förknippas offentlig konst ofta med begrepp som varaktighet och permanens. Det gäller såväl i konstverkens ämne som i deras uttryck. Idag ser vi istället allt fler tillfälliga konstprojekt i stadsrummet. Vad beror detta skifte på? Hör det samman med en förändrad syn på konstens roll i samhället? Eller beror det på en ny syn på förhållandet mellan konstverk och betraktare? Finns det fortfarande behov av att tänka i termer av minne, permanens och långa tidslinjer, eller är den tiden förbi?

Medverkande:
Malin Arnell och Åsa Elzén, konstnärer
Kajsa Dahlberg, konstnär
Carl-Oscar Sjögren, konstnärlig ledare och grundare av The non existent center, Ställbergs gruva
Katarina Pirak Sikku, konstnär
Dan Karlholm, professor och ämnessamordnare i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Oscar Svanelid, doktorand, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Rebecka Katz Thor, redaktör fördjupning, Statens konstråd

Temporaritet och offentlig konst är ett samarrangemang mellan Statens konstråd och Södertörns högskola. Symposiet är det andra publika programmet i samarbetet mellan Statens konstråds och Södertörns högskola, som går under namnet Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (2019–2020). Samarbetet drivs inom ramen för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst och kommer dels utmynna i symposier och seminarier, dels vetenskapliga artiklar utgivna på Södertörn University Press.