Hantera konst

Den statliga offentliga konsten omfattar över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter och omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk specifikt beställda för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden.

För att säkerställa att de statliga offentliga konstsamlingarna vårdas både långsiktigt och professionellt utövar Statens konstråd sedan 2004 tillsyn över statliga myndigheters och andra statliga organs vård av den statliga offentliga konsten. Övergripande innebär detta att Statens konstråd har till uppgift att kontrollera och ge råd till dessa aktörer gällande vård av statlig offentlig konst.

På dessa sidor har vi samlat information som främst är riktad till statliga myndigheter och organ men som även kan användas som vägledning av ickestatliga verksamheter.

Statlig inköpt konst Byggnadsanknuten konst

Så redovisar du konst i balansräkningen

Konstverk som är inköpta Statens konstråd från och med 1 januari 2003 och med anskaffningsvärde på 20 000 kronor eller mer ska redovisas som kulturtillgång i den mottagande myndighetens balansräkning (BR). Här kan du läsa mer om hur du redovisar konstverken hos din myndighet.

Redovisning av statlig konst och värderingar

Depositioner

Depositioner (långtidslån) från statliga museer som till exempel Nationalmuseum och Moderna Museet samt ickestatliga museer innefattas inte av Statens konstråds tillsynsverksamhet.

Statliga myndigheter ska i de fall sådana konstverk finns på myndigheten och vid frågor om inventering, registrering, skador, förluster etc. samråda med respektive museums depositionsavdelning.
> Nationalmuseum
> Moderna Museet

Frågor och svar om hantering av statlig konst.