När konst väcker debatt

Statens konstråd välkomnar att människor har olika åsikter om konst. Vi är alla olika. Vi tänker och känner olika inför den offentliga konsten. Vårt arbete med förmedling och samtal om konsten står därför högt upp på agendan. En situation där konst i våra gemensamma rum rör upp missnöje går att hantera på flera sätt. Du kan bjuda in kritiker till dialog. I ett samtal går det att föra in andra perspektiv. Framförallt handlar det om att sprida kunskap om konsten och vad den har för roll i samhället.  

Här har vi samlat vanliga argument i en debatt och några exempel på hur vi hanterat olika situationer. Du kan även läsa och ladda ner vår handlingsplan.

Debatt om konst är ett sundhetstecken

Konst väcker med jämna mellanrum tankar och känslor som kan vara svåra att hantera för de flesta människor. Generellt är dock diskussioner om konst ett sundhetstecken och en del av en god demokratisk tradition. Konst som väcker debatt bör inte ses som ett problem, utan snarare som en möjlighet att engagera medborgare i den konstnärliga tankeprocessen.

> Läs mer om varför konst kan väcka starka känslor

Fyra verk som väckt debatt

Kritik är en möjlighet till dialog om den offentliga konsten. Ta del av fyra skilda exempel där konst väckt debatt och hur vi arbetade med frågan, där och då. Missa inte heller att du kan ta del av vår handlingsplan i sin helhet.

> Läs om hur vi hanterat konst som väckt debatt

Vanliga argument mot offentligt konst och hur du bemöter dem

Offentlig konst i gemensamma rum och lös konst på statliga myndigheter väcker regelbundet starka känslor. Alla är inte enbart positiva. Men en debatt om konst kan med rätt verktyg leda till ett positivt kunskapsutbyte och nya perspektiv för alla parter. Här kan du ta del av några av de vanligaste argumenten och hur du kan bemöta dem.

> Läs vidare om hur du kan bemöta olika former av kritik

Tre tips ur vår handlingsplan

 • Handla vid första signalen om missnöje, ta reda på fakta och försök reda ut argumenten.
 • Välj metod för samtal och dialog utifrån omständigheterna och arten av kritik.
 • Lyssna och bemöt med sakliga argument.

> Du hittar vår handlingsplan i sin helhet här

Snabbfakta

om när och varför konst väcker debatt

När?

 • En kontrovers kring ett konstverk kan starta när olika tolkningar av verket kolliderar med varandra.
 • Kontroverser kring konstverk har alltid uppstått, och kommer troligtvis alltid att uppstå, och de följer oftast snarlika mönster.
 • Ingen kan veta på förhand om ett verk kommer skapa kontrovers eller inte, inklusive de mest erfarna experterna.
 • I Sverige samsas i dag fler nationaliteter, språk och kulturella värderingar än någonsin i det gemensamma rummet, vilket ställer större krav på alla som arbetar med att finansiera, producera och kommunicera offentlig konst.

 

Varför?

 • Konstnärer har de senaste hundra åren alltmer närmat sig samhället och på mer intrikata sätt, vilket ökar möjligheterna för olika åsikter om ett konstverk.
 • Konstkontroverser ställer ofta intressanta spörsmål på sin spets, och kan exempelvis kretsa kring könsidentitet, ekonomi, det gemensamma rummet eller orättvisor.
 • Uppfattningen om att konst enbart skapar positiva känslor är föråldrad.
 • Konstnärer som på uppdrag av Statens konstråd eller andra institutioner skapar ett verk på en viss plats, gör det ofta i syfte att väcka frågor, tankar och känslor.