Bridge Radio

Bridge Radio presenterar ett science fiction-radiospel som producerats kollektivt av olika personer, med och utan danskt medborgarskap, kopplade till varandra genom sin erfarenhet av asylsystemet i Danmark.

Emergency Routine (2019)

Public Movement presenterar en ny publik samling på en central plats i Stockholm. Allmänheten inbjuds att tillsammans med fem aktörer uppleva koreografier av omsorg, fiktiva hotscenarier och arrangerade utrymningar.

Coordination Models

Coordination Models av Molly Haslund är både en installation och performance. Verket består av en serie modifierade objekt som är avsedda att utmana besökarna och skapa en fysisk återspegling av hur vi använder och rör oss i det offentliga rummet.

Who are ya?!

Perfomanceverket Who are ya?! av Klas Eriksson fokuserar på tillfällighet, arkitektur och kollektivitet. 120 deltagare kommer på en given signal att tända bengaliska eldar. Bron de står på blir en tillfällig skulptur i det offentliga rummet.

Interplanetary Species Society – Installation

Interplanetary Species Society (ISS) av Jonas Staal är en storskalig installation i form av en alternativ biosfär. Den tar avstånd från koloniseringen av rymden och föreslår istället ett ”rymdsamarbete” och uppmanar oss att betrakta oss som gäster istället för pionjärer.

Vilka är ni?

Vilka är ni? är en teaterföreställning för hela familjen. Publiken möter karaktärer från skogens växt- och djurvärld i en absurd och poetisk föreställning. Den passar från 8 år och är 45 minuter lång.

Tiggandets kör och Givandets kör

I Tiggandets kör deltar människor som brukar tigga på gatorna. I Givandets kör deltar människor som brukar ge till dem som tigger på gatorna. I Cecilia Parsbergs verk uttrycker sångarna sina känslor i ordlös sång.

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019 får stockholmarna möjlighet att uppleva ett antal konstprojekt på offentliga platser i staden. Nio konstnärer och konstnärskollektiv genomför konstnärliga ingrepp i tekniker som installation, video, performance, ljud, deltagande, teater och till och med en kongress.