Tiggandets kör och Givandets kör

Konstnär: cecilia parsberg Kategorier: Tillfällig konst Ort:

I Tiggandets kör deltar människor som brukar tigga på gatorna. I Givandets kör deltar människor som brukar ge till dem som tigger på gatorna. I Cecilia Parsbergs verk uttrycker sångarna sina känslor i ordlös sång.

I Tiggandets kör deltar människor som brukar tigga på gatorna. I Givandets kör deltar människor som brukar ge till dem som tigger på gatorna. På gatan tycks hindren vara både känslomässiga och språkliga. Ofta tycks båda parter vilja kommunicera mer, men kan inte. Dessutom finns det förstås kulturella koder i spel mellan de som tigger och de som ger eller inte ger. Att ge och ta emot pengar är ofta en icke-verbal transaktion, det är därför Tiggandets Kör och Givandets Kör sjunger utan ord. Med sina egna individuella röster såväl som med sin kollektiva kör-röst försöker de sjunga de känslor som finns mellan dessa tiggande och givande människor.

Tiggandet är en uppmaning till social interaktion. Vare sig givaren interagerar socialt eller inte med den (besökande) tiggande människan på gatan så involveras givaren i det europeiska samfundets asymmetriska värdesystem. Dessa transaktioner och interaktioner pågår mellan, och ofta mittemot, varandra. Därför står Tiggandets kör och Givandets kör i likadana köruppställningar – i en symmetrisk struktur. Körerna stod på cirka fem meters avstånd från varandra när filmerna spelades in och de visas på samma sätt – som projektioner mittemot varandra med samma avstånd, cirka fem meter. Först när betraktaren kliver in mellanrummet blir det en tredimensionell gestaltning.