Om konstnärerna

De här konstnärerna anlitades:

  • Carl Richard Söderström och Malin Bogholt (entrétorg och entrérum)
  • David Svensson (foajé till auditorium)
  • Kajsa Mattas (skulptural gestaltning för trädgård)
  • Stefan Johansson (hörsalsvägg i entrérum)
De valdes ut i en process i början av 2011, efter att flera alternativ hade bedömts. Arbetsgruppen bedömde att de hade rätt kunskaper och erfarenheter att hantera de fyra gestaltningsuppdragen.