Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Som första led i att organisera samverkan bildades en arbetsgrupp ledd av den dåvarande projektledaren. Till gruppen knöts kommunens byggprojektledare, arkitekterna från MA Arkitekter, Statens konstråds konsult och kommunens kulturchef. Den sistnämnda tog över projektledarrollen 2012. Antikvarisk kompetens tillfördes gruppen genom en extern konsult.

Tillsammans enades de om ett antal platser där konstnärer skulle kunna engageras för att främst samverka med MA Arkitekter och komplettera deras koncept ”Oversized”. Där fanns redan långt utvecklade byggnadsritningar och tankar kring form och material för byggnadens framtida skepnad.

MA Arkitekter hade goda erfarenheter av samarbete med konstnärer från bland annat utbyggnaden av Högskolan i Borås några år tidigare. I maj 2011 ägde det första gemensamma arbetsmötet rum i arbetsgruppen. Där ingick då även konstnärerna.
Oavsett vilken part som finansierade konstnärernas medverkan hanterades samverkansprocessen mellan arkitekter och konstnärer likartat av Värnamo kommun.

Samverkanspart/beställare: Värnamo kommun
Projektledare: Stefan Simonsson (f.d. projektledare) och Monica Lembke (kulturchef, Värnamo kommun)
Gestaltningskompetens: Malin Bogholt (konstnär), Stefan Johansson (konstnär), Kajsa Mattas (konstnär), David Svensson (konstnär), Carl Richard Söderström (konstnär) Statens konstråds konsult: Cecilia Hjelm

I projektet medverkade också bland andra Per Andersson (landskapsarkitekt, Sydväst arkitektur och landskap), Kia Bengtsson Ekström (arkitekt, MA Arkitekter), Bo Ekström (arkitekt, MA Arkitekter), Jan-Inge Gustafsson (akustiker), Sölve Johansson (antikvarisk konsult), Claes Karlsson (byggprojektledare, Värnamo kommun), Niklas Ödmann (ljusdesigner, Black Ljusdesign)