Om konstnärerna

2011–2012 bjöd kommunen in den brittiske konstnären Simon Starling, för att få nya perspektiv på livet i området, och designgruppen Front (Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren), som fokuserade på Oceanpiren. De valdes utifrån sina tidigare erfarenheter av att utforska byggnader, miljöer och stadsrum samt deras arbete med processer för gestaltning.