Om platsen

H+ är en långsiktig och storskalig stadsomvandling av Helsingborgs hamnområden och stadens centrala södra delar. Namnet är en referens till de tidigare stadsbyggnadsprojekten H55 och H99, men H+ har inget definitivt slutdatum. Området omfattar totalt cirka en miljon kvadratmeter markyta och stadsbyggnadsprocessen sträcker sig bortom år 2030.
År 2013 inledde Helsingborgs stad ett intensivt arbete med de två detaljplanerna för Oceanpiren och Bredgatan, vilka skulle vara klara 2014.

  • Oceanpirens hamnmiljö har höga kulturhistoriska värden och platsen präglas av storskaliga murade terminal- och magasinsbyggnader, till stor del byggda av lokalproducerat Helsingborgstegel. Piren byggdes på 1920-talet för att kunna ta emot större lastfartyg men har ersatts av en containerhamn längre söderut. Vissa terminaler och magasin skulle rivas för att frigöra markyta för byggande av nya bostadshus. Nära Oceanpiren finns flera välkända äldre byggnader som Helsingborgs sockerfabrik och Gummifabriken Tretorn, numera Ikeas huvudkontor respektive Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet.
  • Bredgatan är ett grönskande vardagsrum mitt i staden, en central axel genom området för H+, vilken ska koppla samman stadsrummen både socialt och fysiskt och vara del av visionen om ett blågrönt stråk. Genom att öppna dagvattensystemet ska nya gröna vattennära miljöer skapas och sträcka sig från stadens inre delar till Oceanpiren och havet.

Fokus i bägge detaljplanerna ligger på att skapa en bra blandning mellan bostäder och kontor. I planeringen ingår också att gå från en storskalig hamnmiljö till en mer småskalig stadsmiljö med fokus på människan.