Curatorstext av Kristina Möster Nilsson

”Verket är ett tvärsnitt av en knappt tre millimeter tjock tallkvist. Står du framför byggnaden ser du tallens märg, märgstrålar, kärna, årsringar, hartskanaler, ved och bark. När du rör dig inne i trapphuset framträder istället celler, kärlknippen, vävnad och klyvöppningar. Cellerna i tallkvisten kan betraktas som livets mest grundläggande byggstenar – för såväl växter som djur. I varje cell finns livets alla säregna egenskaper representerade.”

Jens Henricson beskriver själv sin gestaltning för polisutbildningens nya byggnad på Umeå Universitet med formell precision. Measurement of Time är en gestaltning i glasfasaden vid entrén, glaset är sjutton meter högt och åtta meter brett. Originalet är en nästan ofattbart liten furugren, i glaset har den förstorats ca 6000 gånger sin verkliga storlek. Skalförskjutningen gör att återgivningen av naturens små beståndsdelar förvandlas till kosmisk fiktion. Betraktare kan välja att se bilden som en beskrivning av naturens uppbyggnad eller som ett abstrakt motiv. Konsten balanserar mellan drömbild och vetenskap.

En del av campus och vetenskaperna
Umeå Universitets campusarkitektur kännetecknas av byggnader i gult tegel omgivna av torg- och parklandskap med många konstnärliga gestaltningar. Polisutbildningens byggnad är ett hus för forskning, utbildning och praktisk träning inför yrkesliv inom Polisen. Konsten fick ta sitt avstamp i byggnadens tekniska förutsättningar. Den stora glasfasaden ställde krav på att insläppet av solljus skulle minskas, för att få en behaglig inomhusmiljö begränsades solens strålar genom mönstertryck. Motivet är ett digitalt tryck med glaskeramisk färg.

Measurement of Time ligger idémässigt nära Polisens tvärvetenskapliga utbildningsinriktning i Umeå, med mål att integrera flera forskningsområden på universitetet in i polisutbildningen. Henricson är en konstnär som arbetar i undersökande projekt under långa perioder, ofta i samverkan med medicinsk forskning. Hans konst har sedan tidigt berört kroppen och livet för att på senare år fokuserat på trädgården och sönderfallande trädgårdsarkitektur. Ljus, glas, genomsläpplighet och transparens i kombination med växtlighet och de arkitektoniska trädgårdsrummen har då varit hans konstnärliga material. Measurement of Time är ett sammanförande av intresset för allt levandes uppbyggnad och trädgården.

Kristina Möster Nilsson

Här finns verket

Umeå