Om Jens Henricson

Jens Henricson f. 1979 i Helsingborg bosatt i Malmö. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola. Gemensamt för hans konstnärliga projekt är intresset för hur levd erfarenhet skapar identitet. I flera projekt har personliga teman tagit vägen genom vetenskaplig forskning i samarbeten med UMAS i Malmö och SLU Alnarp. Från 2010 arbetade han med sin mammas bortgång i frågor som grundade sig i sorg och saknad, 2014 inleddes arbeten som ännu pågår med utgångspunkt i familjens trädgårdsmästeri.

Här finns verket

Umeå