Övriga förslag till tävlingen

Juryn utsåg också en andrapristagare och en tredjepristagare för tävlingen Minnesvården för flodvågskatastrofen 2004.

Andrapristagare

Idéförslaget med motto 016ST
Förslagsställare: Studio Tomás Saraceno

Om konstnären
Tomás Saraceno (f. 1973, San Miguel de Tucumán, Argentina) har en förmåga att skapa poetiska och inbjudande rumsliga situationer som väcker frågor om ekologisk hållbarhet och hur vi människor lever i samklang med djur och natur. Han arbetar i gränslandet mellan vetenskap, konst och arkitektur och samarbetar ofta med vetenskapliga inrättningar. Under 2016 hade Saraceno separatutställningar på bland andra San Francisco Museum of Modern Art (USA) och MARCO Museum for Contemporary Art (Mexico). Han medverkade även i Shanghai-biennalen (Kina) och Istanbul Design-biennalen (Turkiet). 2009 presenterades Saraceno vid den 53e Venedigbiennalen. Hans studio är baserad i Berlin, Tyskland.

Ur juryns motivering
Idéförslaget med motto ”016ST” är med stor känslighet inplacerat på tävlingsområdet och skapar en naturlig samlingsplats som på ett fint sätt utnyttjar befintlig topografi för att ge utblickar över omgivande natur och vattenlandskap. En förslagen amfiteater har karaktären av en tydlig samlingsplats för både kontemplation och ceremonier i grupp. Huvudkonceptet förbinder minnesplatsen i Stockholm med Sydostasien, där flodvågskatastrofen hände 2004, genom att brygga samman de två delarna av världen med hjälp av stjärnbilden Pegasus, i december synlig från både södra och norra hemisfären.

Tredjepristagare

Idéförslaget med motto Minnessten
Förslagsställare: Vogt Landscape Architects med Julian Charrière

Om konstnärsgruppen
Günther Vogt (f. 1957, Balzers, Liechtenstein) är landskapsarkitekt och professor vid schweiziska högskolan Swiss Federal Institute of Technology and Natural Sciences (ETH) i Zürich, samt ägare och direktör för Vogt Landscape Architects. I över två decennier har Günther Vogt och hans team på ett unikt sätt formgett landskap, ofta i samarbete med berömda arkitektfirmor och väletablerade konstnärer. Bland projekten återfinns Tate Moderns landskapsgestaltning som balanserar den industriella byggnadens uttryck och historia med det omgivande områdets forna ödemark.

Julian Charrière (f. 1987, Morges, Schweiz) undersöker människans relation till klimat och naturelement genom sitt intresse för geologi, biologi och historia. Han har haft flera separatutställningar runt om i Europa, några av dem har även inkluderat publikationer. Charrière har även medverkat i ett stort antal grupputställningar. Han bor och verkar i Berlin.

Vogt och Charrière arbetade tillsammans under arkitekturbiennalen i Venedig 2012. Där presenterade de projektet Some pigeons are more equal than others som var ett lekfullt och färgstarkt konceptuellt verk som utmanade betraktarens perception i urbana miljöer.

Ur juryns motivering
Idéförslaget med motto ”Minnessten” är ett väl genomarbetat idéförslag som har stora kvaliteter på det sätt det tar hand om hela landskapet där platsen regisseras likt en engelsk park med gångvägar, rumsligheter och specifika händelser. Minnesvården föreslås här bjuda på utblickar och platser och i synnerhet möjligheter till promenader genom tävlingsområdet, för att ge möten både med naturen och med föreslagna platser för olika typer av ceremonier. Idéförslaget är väl genomarbetat och förslagsställaren har arbetat med olika specifika situationer för att mötas och minnas – ensam, i mindre sällskap eller i större grupp.

Övriga idéförslag

Idéförslaget med motto The Cloud
Förslagsställare: Alfredo Jaar

Om konstnären
Alfredo Jaar (f. 1956, Santiago de Chile, Chile) är en konstnär med mångårig och stor produktion bakom sig. Han har genomfört flera minnesmärken med poetiska och direkta beskrivningar som ger fysisk förståelse av svåra abstrakta frågor. Under de senaste decennierna, har han deltagit i otaliga grupp- och separatutställningar på den samtida internationella konstscenen: Tate Modern i London, Museum of Modern Art i New York eller Stedelijk Museum i Amsterdam, för att nämna några. Alfredo Jaar har blivit uppmärksammad för flera offentliga gestaltningar runt om i världen. Bland annat ett minnesmonument för att hedra offren i tsunamikatastrofen 2011 i Fukushima, Japan.

Ur juryns motivering
Idéförslaget med motto ”The Cloud” anger ett etiskt och poetiskt angreppssätt där representationen av de omkomna 543 svenskarna presenteras av ett antal lampor i en noga gestaltad formation som läses mot en fond av stjärnhimlen – där alla andra omkomna av andra nationaliteter representeras av stjärnorna
och på så sätt blir en del av verket, även de. Idéförslaget utgörs av en skulptur, centralt placerad på tävlingsområdet, i en glänta framför de gamla
ekarna, samt en bottenplatta i granit på vilken 543 stålskyltar med namnen på de omkomna fästs.

Idéförslaget med motto Nautilus
Förslagsställare: Damián Ortega Studio

Om konstnären

Damián Ortega (f. 1967, Mexico City, Mexico) inledde sin artistiska bana som satirisk serietecknare och började först under tidigt 1990-tal att medverka i utställningar. Sedan dess har Ortega ställt ut på platser världen över och deltagit i grupputställningar på flertalet institutioner såsom Haus der Kulturen der Welt i Berlin (2015), The Guggenheim Museum i New York (2014). Kraft och transformation står i centrum i Ortegas verk där igenkännbara vardagsföremål ges ny betydelse och form. Ortega har haft många internationella separatutställningar, de senare var på Museo Reina Sofía i Madrid (Spanien) och Malmö Konstmuseum under 2016. Ortega bor och verkar i Mexico City.

Ur juryns motivering
Idéförslaget med motto ”Nautilus” är ett förslag som på ett taktilt och subtilt sätt anknyter till de snäckformer som för många anhöriga blivit en stark symbol för Thailand och för de starka band som de två nationerna Sverige och Thailand fått genom den tragiska flodvågskatastrofen. Snäckan kan också ses innefatta en spiral och genom den vara en symbol för livets utveckling och ständiga förändring. Många anhöriga samlade snäckor på plats i Thailand, både innan och efter katastrofen. Formen har en stark tröstande kraft och fungerar som inspiration för lugn och harmoni och en koppling till havet, trots den svåra naturkatastrof som flodvågskatastrofen utgjorde. Formen ger hopp och ro och visar på en tydlig koppling till de element som många anhöriga förknippar med Sydostasien på ett positivt sätt – vackra snäckor, sand, vatten.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar