Om konstnärerna

Nora kommun bjöd i november 2010 in flera konstnärer och arkitekter för att de på plats skulle kunna berätta om sina tankar kring gestaltningen av det nya resecentrumet. Konstnären Magnus Carlén och inredningsarkitekten Karin Tyrefors anlitades. De valdes ut bland annat för att de kompletterade varandra med sina olika erfarenheter av utformning och färgsättning av offentliga miljöer.