Television Without Frontiers

Konstnär: andjeas ejiksson Kategorier: Tillfällig konst

Television Without Frontiers är en televiserad dokumentär performance i fyra korta avsnitt som undersöker betydelsen av en gemensam plattform (common ground) för samtidens Europa.

Television Without Frontiers har rötterna i projektet ”Eurikon” som den Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) genomförde 1982. Projektet var organiserat som ett samarbete mellan 15 public service-bolag i Europa och Nordafrika. Det pågick i fem veckor och bestod av experimentella sändningar i syfte att undersöka förutsättningarna för ett public service-nätverk för hela Europa och utanför dess gränser. Det var kort sagt ett försök att skapa en ”gemensam plattform” för den framtida (och nuvarande) unionen. Eurikon var ett experiment och tanken var aldrig att det skulle nå ut till alla tittare. Några år senare sjösattes en fullt fungerande tv-station, ”Europa TV”, men sändningarna lades ner efter 18 månader. Dessa experiment har inte fått några efterföljare.

Nu, drygt 30 år senare, verkar det som Europa håller på att fragmenteras i nationer. I Television Without Frontiers försöker vi ta reda på om Eurikon kan användas som en modell för att undersöka vad som hände med visionerna om en post-nationell gemenskap. Vad innebär public service bortom nationsgränserna? Och hur ser alternativen till marknaden och nationen ut om man vill skapa en gemensam plattform?