Om konstnären

De utvalda konstnärerna, Leo Pettersson och Mia Fkih Mabrouk, kom att ta roller som liknar dem som konstnärer ofta ges i traditionella offentliga konstuppdrag. De anlitades efter att deras erfarenhet och kompetens hade bedömts av kommunen, i samråd med Statens konstråds konsult, utifrån kravspecifikationerna för gestaltningsuppdraget.