Om platsen

Tuvesvik på Lavön utanför Orust kännetecknas av dramatiska bergsformationer och mjukt böljande klipphällar. Härifrån går färjetrafik till Käringön och Gullholmen/Härmanö där de attraktiva besöksmålen Gullholmens fiskeläge och Härmanö naturreservat finns. Den stora mängden resenärer ledde till att Orust kommun och länstrafikföretaget Västtrafik AB beslutade att en ny färjeterminal skulle byggas i ett befintligt hamnområde i Tuvesvik.

Detaljplanen antogs i maj 2006. Terminalbyggnaden med busshållplatser byggdes och finansierats av Västtrafik AB, medan utemiljöer byggdes och finansierades av Orust kommun. Anläggningen invigdes i juni 2013. På området hade då omkring 1 600 nya parkeringsplatser byggts (finansierat av Orust kommun med bidrag från staten). Detta hade medfört sprängning, schaktning och asfaltering.

Infrastruktursatsningen ökade kapaciteten och band ihop busstrafik med färjetrafik. Den fick stor betydelse för både bofasta och sommarturister.