Press och medier

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. I samarbete med andra utvecklar vi hela tiden metoder och resultat.

Vi producerar tillfällig konst i gemensamma rum, permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter.

Pressmeddelanden och bilder

Här hittar du våra pressmeddelanden och pressbilderna som tillhör dem. Hör av dig till våra presskontakter om du behöver andra bilder eller annan information.

Presskontakt

Pressansvarig
Lina Pihl
08-121 575 02

Kommunikatör
Lena Boqvist
08-121 500 90

 

Senaste filmklippen

ETT ÅR MED STATENS KONSTRÅD 2018!

Nätverk inom scenkonsten - Ulricha Johnson - SAMTIDSKONSTDAGARNA 2018

Eroseffekten och närhetsprincipen - Maria Lind - SAMTIDSKONSTDAGARNA 2018

Al-Madhafah/The Living Room - Sandi Hilal - SAMTIDSKONSTDAGARNA 2018

Infinite Ear: A Curatorial Inquiry - Grégory Castéra - SAMTIDSKONSTDAGARNA 2018