Upphandlingar

Upphandling av curatorer är avslutad

Av bifogat underlag framgår resultatet för upphandlingen av två curatorer.

Upphandling av konstkonsulter är avslutad

Av bifogat underlag framgår resultatet för upphandlingen av konstkonsulter per region.