Internationellt arbete

I en tid när både samtidskonsten och synen på det gemensamma ständigt förändras blir utbyten av inspiration och erfarenheter grundläggande för att utveckla den offentliga konsten. Därför arrangerar och deltar vi i internationella samarbeten, producerar och deltar i publikationer, bjuder in konstaktörer till att inspirera i Sverige och blir själva bjudna till andra länder för att berätta om vårt arbete.

Här hittar du mer om vårt internationella arbete.