Plats för mig!

Statens konstråd arbetar med konst för offentliga platser. I webbtävlingen Plats för mig! undersöker vi hur unga upplever de gemensamma rummen. Hur ser det ut där vi rör oss bland andra och bestämmer träff med vänner? Tävlingen pågick mellan den 18 mars och 30 juni 2014.

Juryns utlåtande

Juryn i Plats för mig! 2014 ägnade mycket tid åt att titta på alla tävlingsbidrag från Malmö i söder till Östersund i norr. De valde att lämna utlåtande till varje bidrag och på så vis lyfta alla fantastiska uttryck. Du hittar juryns utlåtande under respektive bidrag.

Visning på Kulturhuset

Alla bidrag visades på Lava, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm till och med 10 december 2014. Varje deltagare kunde kvittera ut en biocheck genom att lämna postadressen till Inger Höjer Aspemyr, intendent förmedling på Statens konstråd och projektledare för tävlingen.

Ungas röster är värdefulla

Att få ta del av ungas röster om hur det känns i offentliga rum är värdefullt för Statens konstråd. Tävlingsbidragen inspirerar till nytänkande i konstprojekten med de ungas idéer som startskott.

I bidragen syns platser där stadens hetsiga tempo både kan kännas som ett kallt rum men också som en fristad bortom folks vakande ögon. Överraskande många vill berätta om de lugna och ensamma platserna både i staden och på landet. I filmerna ser man att humor är effektivt även mot trista miljöer.

Juryn

Juryn i Plats för mig! bestod av Catti Brandelius, konstnär, Lamin Kivelä bild-och webbredaktör, Eija Hetekivi Olsson, författare och Annika Wik, filmvetare.

Mer om juryn

Alla tävlingsbidrag Plats för mig!

Sanna Vågbratt och Filippa Östling

Mist Magnusson, Melanie Manalo, Tilda Ek

Tuva Magnusson, Vår plats: Gräsmattan

Love Lindqvist, Leo Waldton, Theo Bjerner

Frida Tonnby, Anna Svahn & Calvin Young