Varför permanent konst?

Människor över hela Sverige ska få vara med om betydelsefulla konstupplevelser i sin vardag. Ett riktigt bra offentligt konstverk aktiverar den omgivande miljön och skapar reflektion kring platsens estetiska utformning, historia, minnen och sociala relationer. Genom permanent konst skapar vi kvalitativa och dynamiska offentliga miljöer.

Konst får oss att pröva nya tankebanor

Statens konstråd arbetar nära konstnärer för att skapa stimulerande och kreativa offentliga rum. Konsten rymmer stora möjligheter för samtal, möten och förståelse mellan människor oberoende av sociala och kulturella förutsättningar. Den som någon gång drabbats av ett konstverk vet att det kan skapa insikter och minnen för livet. Denna förmåga att få oss människor att se saker på nya sätt, att pröva andra tankebanor och att sträcka oss mot det vi ännu inte vet, är konstens centrala kvalitet. Vår ambition är att fler än dem som besöker en konstinstitution ska få vara med om denna upplevelse.

Fastighetsägare som bygger om eller nytt för statlig verksamhet kan samarbeta med oss om konstnärlig gestaltning. Att bidra till utvecklingen av konst och gemensamma miljöer är en central del av vår verksamhet. På senare år har vi prioriterat platser med hög grad av offentlighet och miljöer riktade till barn och unga.