Konst på statliga myndigheter

Offentliga verksamheter som universitet, polisstationer, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och domstolar är platser där många olika människor från hela samhället möts. Här kan konsten bidra till att skapa en stimulerande arbetsplats för de anställda samtidigt som den ger besökarna berikande kulturupplevelser. Konsten ger oss också nya perspektiv på det samhälle och den tid vi lever i och möjligheter att bättre förstå våra egna och varandras känslor och tankar.

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Varje år producerar vi ett drygt hundratal sådana konstkollektioner. En konstkollektion kan innehålla alla slags konstnärliga uttrycksformer och rymmer ofta både 1900-talskonst och samtidskonst.

En konsult från Statens konstråd tar fram konstkollektionen i dialog med en samrådsgrupp som myndigheten tillsätter. Beroende på konstkollektionens omfattning är de utvalda verken i regel på plats efter 6 – 12 månader efter samrådsgruppens första möte. I samband med utplaceringen av konstverken kan konsulten presentera den nya konstkollektionen för personalen. Vi kan även vid behov kan arrangera föreläsningar, konstnärssamtal och visningar av konstkollektionerna.

De senaste åren har Konstrådet valt att utveckla verksamheten Konstkollektioner med fokus på entrérum och utemiljöer i anslutning till statliga myndigheters byggnader. Syftet har varit att sätta samman ­konstkollektionerna så att de valda konstverken kan ges en framträdande synlighet på platser över hela Sveri­ge där samtida konst inte är representerad.

Projekt i slutna miljöer

Statens konstråd arbetar ofta med konst hos myndigheter där miljöerna är mer slutna, som på häkten, kriminalvårdsanstalter och rättspsykiatriska vårdenheter.

Konstansökningar behandlas 5 gånger per år

Under 2018 gäller dessa ansökningstider:

Ansök senast

2018-01-22
2018-03-26
2018-05-28
2018-09-03
2018-10-15
2018-12-03

Beslutsmöte

2018-01-25
2018-03-29
2018-05-31
2018-09-06
2018-10-18
2018-12-06