Varför tillfällig konst?

Tillfälliga projekt öppnar upp för friare sätt att arbeta med offentlig konst. Vi kan fånga upp den utveckling där konstnärer idag själva söker sig till de gemensamma rummen och till diskussioner om det gemensamma, både i Sverige och internationellt.

Tillfälliga projekt kan visa mångfalden av konstnärliga uttryck i våra livsmiljöer och hur de uttrycker konstens relation till brännande samhällsfrågor. Projekten lyfter ofta frågor som berör i det offentliga, på den plats där de äger rum, vilket gör dem relevanta för fler.

Kritisk reflektion av samtiden

Vi lever i en tid med stora samhällsförändringar. Våra städer växer i snabb takt. Migrationen är omfattande. Och digitala världar är idag lika stora delar av våra offentliga rum som gator och torg. Hela tiden förändras det sätt på vilket vi delar och rör oss i våra gemensamma rum.

Den offentliga konsten utvecklas också kraftigt, både i Sverige och internationellt, till stor del som ett svar på samhällsutmaningarna. Konstnärer, konstnärsgrupper och oberoende initiativ, men även museer, gallerier och andra institutioner diskuterar den värld vi alla delar. Allt fler konstnärer vänder sig samtidigt till de gemensamma miljöerna, utanför utställningsrummen. Samtidskonsten har utvidgats till nya områden som film och design, politik och journalistik, självorganiserade initiativ och aktivism. Utgångspunkten skiftar. Ibland är den en reaktion på en pågående samhällsförändring. Ibland är syftet istället att provocera fram en förändring eller att helt ignorera det som pågår.

Experimentellt övningsområde
Parallellt med att de gemensamma rummen förändras, utvecklas också de strategier och uttrycksformer konstnärer väljer för att närma sig samhällsfrågorna. Offentligt konst är idag långt mer än statyer på torg. Tillfälliga och nyskapande konsthändelser tar plats i stadsrummet. Konstnärer prövar nya former för att skapa engagemang och oväntade möten. Den tillfälliga konsten är just nu ett dynamiskt utvidgat fält, ett experimentellt övningsområde för nya metoder och kritisk reflektion.

Boken Public Art (Now)

– vad kan offentlig konst vara?

Out of Time. Out of Place: Public Art (Now) är ett internationellt referensverk för alla som är intresserade av dagens dynamiska scen för offentlig konst. Ta del erfarenheter från tillfälliga och längre projekt på olika platser i världen, och insikter i arbetet med att utvidga föreställningen om vad offentlig konst kan vara.

Läs mer och beställ boken