Vad blir det?

På ett torg stöter du på dansare i en koreografi av rörelser eller en konstnär som sjunger en sång. Du ser installationer i neon eller hör ljudet av en sällsynt fågel bland parkens träd. En tyst vandring med slutna ögon erbjuder nya sätt att uppleva en plats. Och samarbetsprocesser mellan grupper över tid ger plats för nya perspektiv. Allt detta kan vara uttryck för konstnärliga gestaltningar.

Performance eller andra tillfälliga konstverk har spelat en allt större roll för konstnärer och konstinstitutioner som vill pröva nya former för engagemang och skapa oväntade möten i våra gemensamma miljöer. När gestaltningen inte är begränsad av olika yttre krav kan konstnärerna arbeta på nya sätt.

Här beskriver vi några exempel på vad tillfällig konst kan vara.

När konsten skapar poetiska rum

Konsten tar dig med på en upptäcktsresa i tid och rum. Konstnären Myriam Lefkowitz tog deltagare med slutna ögon på guidade utforskningar av Gamlegården, ett bostadsområde i Kristianstad. Promenaden Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) blev en möjlighet till att se staden ur ett nytt perspektiv och upptäcka poetiska rum mitt i livsmiljön. I ljudkonstverket Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod tog konstnären Pia Sandström också deltagaren på en resa i kropp och tanke. Historiskt laddade platser på Öland och i Kalmar skildrades i suggestiva ljudupplevelser. Olika lager av tid, händelser och minnen spelades upp för deltagaren. Ta del av de två verken här och läs mer.

> Walk, Hands, Eyes (Gamlegården)

> Minnet, Orden, Marken

Att spegla en akut situation

På olika sätt reflekterar konsten dagsaktuella händelser i Sverige och i världen. Malmös Leende var en grupputställning med åtta konstnärer där de försökte bryta ned förenklade bilder och göra en analys av en pågående situation i staden. Som när konstnären Santiago Mostyn lyfter frågan om tillhörighet och nationell identitet i verket The repetition. Han står mitt på Möllevångstorget i Malmö och försöker lära sig den svenska nationalsången, får börjar om och om igen för att till slut sjunga hela sången, utan avbrott. Se hans performance och läs mer om Malmös leende som ägde rum hösten 2016.

> The Repetition

> Malmös leende

Reflektion över en samhällsförändring

I tillfälliga projekt tar konsten sig an flera brännande samhällsfrågor. Serien Industrisamhälle i förändring utgår från en av våra tids största samhällsförändringar, övergången från den högindustriella epoken till det vi ser idag. Filmen Diamantfolket är ett verk i serien där konstnären Sara Jordenö har återvänt till Robertsfors, ett samhälle där livet förändrades när diamantfabriken plötsligt lades ner 2015. Hon ville förstå människorna. Vad händer med individen och människan när tryggheten, gemenskapen och samhället totalt förändras? Här var panelsamtalen i anslutning till filmvisningen en viktig del av verket. Flera projekt ingår i serien, du hittar dem här.

> Diamantfolket

> Övning inför ett psykodrama

> Arbetets monument

Vad är tillfällig konst?

Tillfällig konst omfattar alla de uttryck som konstnärer väljer att jobba med i offentliga miljöer. Allt från performance till skulpturala installationer. På olika sätt utforskar de relationen mellan konst och gemensamma rum. Ofta berör projekten frågor som relaterar till politik, religion, språk, kultur eller tillhörighet.

Ta del av vårt arbete med tillfällig konst!

Olika former av konstupplevelser erbjuds inom tillfällig konst. I Malmös leende tog åtta konstnärer sig an stadens olika sidor. I serien Industrisamhälle i förändring riktar vi blicken mot en av de mest omfattande samhällsomvandlingarna i vår tid i. Och Television Without Frontiers vann i vårt Open call: Nyskapande tillfällig konst. Läs mer om våra projekt.